hands

 

         

Start

Maak hier je afspraak

NEI

Integra

Bach Bloesem

Levend bloed analyse

Workshop Spiertesten

Vitamine B12

Healing/Labyrint

Voor wie?

Consult/Contact

Intake formulier

Reacties

Links

 

Linkedin

Facebook

 

Consult informatie

Behandeling volgens afspraak. Graag medicatie, vitaminen, supplementen e.d. meenemen.

Tarieven per 01-01-2020:

 • Natuurgeneeskundig consult bij nieuwe klacht maximaal 1,5 uur € 85,00
 • Vervolgconsult maximaal 1 uur € 70,00
 • Natuurgeneeskundig consult bij nieuwe klacht kind (t/m 12 jaar) maximaal 1 uur € 70,00
 • Vervolg consult kind € 60,00
 • Levend Bloed Analyse + vrije radicalen test €75,00 inclusief standaardadviezen.
 • Persoonlijke voedingslijst € 65,00

Ik ben aangesloten bij de B.A.T.C. Dit betekent dat de meeste zorgverzekeraars mijn natuurgeneeskundige consulten (geheel of gedeeltelijk) vergoeden.

Bachremedie is bij een natuurgeneeskundig consult inbegrepen.

Waar? Rijksweg 117
          1787 PK Julianadorp Noord Holland

Tel: 06 - 55755405
email: yvonne@natuurgeneeskundeinbalans.nl

Grotere kaart weergeven

 • BATC beroepsregistratie nr. BR-0893
 • AGB zorgverlenerscode 90035016
 • AGB praktijkcode 90(0)13961
 • Klacht en Tuchtrecht KB0905.0288
 • Kamer van Koophandel 371524610000
 • BTW-nr NL002091804B82

Tot slot

Ik ben geen reguliere arts en kan en wil deze niet vervangen. Vertel je arts dat je onder behandeling bent, ook als deze de therapie niet kent, erkent of terughoudend reageert.

Staak nooit een voorgeschreven behandeling van je arts zonder overleg met je arts. Neem altijd de voorgeschreven medicijnen in. Mocht je merken dat tijdens de periode van behandeling bij mij, je klachten sterk verminderen kun je de inname van medicijnen bespreken met je arts, misschien kan er wellicht verminderd of gestopt worden. Doe dit echter nooit uit jezelf!

Mijn wens is dan ook ooit tot een goede samenwerking te komen met de reguliere artsen!

 

Vergoedingen zorgverzekeraars


BATC is een meervoudige beroepsorganisatie die de belangen van zowel artsen als therapeuten behartigt, welke op hun vakgebied als natuurgeneeskundig therapeut meervoudige disciplines hanteren. BATC zet zich in om de consulten en behandelingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden.

BATC therapeuten die gekwalificeerd zijn naar Zorgverzekeraars zijn opgeleid in meervoudige natuurgeneeskundige vaardigheden. Zij voldoen aan de criteria medische basiskennis en de 5 natuurgerichte principes.
BATC-Zorgverleners voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijke normen. Elk jaar wordt de BATC Zorgverlener opnieuw getoetst.

 

Overige mogelijkheden:

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten:
Via de gemeentelijke sociale diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling.

Vergoeding door uw werkgever:
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (deels) te betalen; zeker als het gaat om problemen die op de werkplek hun invloed hebben.

Het persoonsgebonden budget:
Een deel van deze hulpverlening komt in aanmerking voor vergoeding middels een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Deze regeling wordt verzorgd door het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont. Kijk voor de mogelijkheden op deze site: http://www.cvz.nl/zorgpakket/awbz-kompas/pgb/pgb.html

Tegemoetkoming door diverse onderwijsinstellingen:
Soms is het mogelijk voor studenten om via hun opleiding een vergoeding van hulp bij ons te krijgen (er is een soort fonds voor bij sommige scholen).

Vergoeding door een fonds:
Voor cliënten die hulp nodig hebben omdat zij slachtoffer zijn van een misdrijf, is in sommige gevallen vergoeding van hulpverlening mogelijk via fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Letselschade:
Het kan zijn dat uw hulpvraag samenhangt met het feit dat een ander bij u bedoeld dan wel onbedoeld letselschade heeft veroorzaakt. U kunt dan een procedure starten om de kosten van hulp te verhalen op de tegenpartij.


Coulance regeling ziektekosten verzekeraars:
Indien uw verzekering niet voorziet in de vergoeding van de kosten, is het mogelijk om deze kosten via de coulance regeling alsnog vergoed te krijgen.